Over arbitrage

Wat is arbitrage?
Is arbitrage hetzelfde als mediation?
Waarom moet ik kiezen voor arbitrage bij Out of Court?
Is arbitrage rechtsgeldig?
Moet mijn tegenpartij instemmen met arbitrage?
Kan ik in hoger beroep tegen de uitspraak?
Moet ik na arbitrage nog naar de rechtbank?
Waarom heb ik geen advocaat nodig?
Wat zijn de kosten voor het starten van een arbitrage?
Kan ik een arbitrage annuleren of stoppen?
Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak krijg?
Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten.
Sectie
Wat is arbitrage?

Arbitrage is rechtspraak zonder overheidsrechter. Een deskundige treedt op als rechter. De deskundige heet een arbiter. Arbiters wijzen een arbitraal vonnis. Dat vonnis heeft in principe dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter. Het arbitrale vonnis is bindend voor beide partijen.
Out of Court heeft een snelle, eenvoudige, online procedure ontwikkeld die voldoet aan de wettelijke regels voor arbitrage.

Is arbitrage hetzelfde als mediation?

Nee, bij mediation werkt u zelf aan de oplossing onder begeleiding van een mediator.
Bij arbitrage wordt uw conflict opgelost doordat een deskundige een oordeel geeft. Dat oordeel is een arbitraal vonnis.

Waarom moet ik kiezen voor arbitrage bij Out of Court?

Rechtspraak in Nederland is goed, maar duurt lang en is duur. Andere arbitrage doet vaak alleen maar de rechtspraak na. Bovendien moet je naast een advocaat een arbiter per uur betalen. Daardoor is andere arbitrage vaak nog duurder dan rechtspraak.

Out of Court heeft een sterk gemoderniseerde versie van arbitrage ontwikkeld. Daarbij hebben wij de nadruk gelegd op het ontzorgen van de ondernemer en het snel en professioneel geven van een goed oordeel.

U heeft bovendien geen advocaat nodig, omdat de arbiters de taak van de advocaat grotendeels overnemen. Daardoor bespaart u hoge kosten. Doordat u bij Out of Court een pakket kiest voor een vaste prijs, kunt u de kosten bovendien van tevoren goed inschatten.

U krijgt in zes weken een bindend oordeel (arbitraal vonnis) van een deskundige arbiter. Hoger beroep is uitgesloten. Daardoor bent u er zeker van dat de zaak met één ronde is afgelopen. Dat betekent ook zekerheid over de te maken kosten en tijd. U bent er bij Out of Court dus van verzekerd dat u na een korte periode weer verder kunt met waar u eigenlijk mee bezig wil zijn: uw bedrijf.

De arbiters van Out of Court zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van ervaring en specialisatie. Daarmee garandeert Out of Court een gedegen behandeling van uw conflict.

Is arbitrage rechtsgeldig?

De uitspraak van de arbiter van Out of Court is voor alle partijen bindend. U en uw tegenpartij moeten zich daar dus aan houden. Eventueel kunt u ervoor kiezen om de uitspraak te laten bekrachtigen door de rechtbank. Dit is alleen nodig als de tegenpartij de uitspraak niet opvolgt of weigert er naar te handelen. Out of Court kan het verzoek om bekrachtiging bij de rechtbank voor u doen.

In principe bekrachtigt de rechter een arbitraal vonnis altijd, tenzij het arbitrale vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen duidelijk in strijd zijn met de openbare orde. Bijvoorbeeld als partijen niet allebei voldoende hun standpunt naar voren hebben kunnen brengen of als er geen geldige arbitrageovereenkomst was. De procedure van Out of Court voldoet aan alle wettelijke regels en is ontwikkeld in samenspraak met rechters.

Met een bekrachtigd arbitraal vonnis kunt u het vonnis uitvoeren zoals je ook een vonnis van de rechtbank kunt uitvoeren. U kunt daarmee bijvoorbeeld een deurwaarder op pad sturen om geld van uw tegenpartij te innen.

Moet mijn tegenpartij instemmen met arbitrage?

Ja. Als u een conflict via arbitrage wilt oplossen, moet uw tegenpartij daarmee akkoord gaan. Het is dus belangrijk dat beide partijen vooraf akkoord geven. Out of Court is zo ingericht dat beide partijen door een arbitrageovereenkomst akkoord gaan met arbitrage bij Out of Court. Dit hoeft u dus zelf niet te regelen.

Kan ik in hoger beroep tegen de uitspraak?

Nee. Tegen de uitspraak van de Out of Court arbiter kan je niet in hoger beroep. Bij Out of Court is het nu juist de bedoeling om snel duidelijkheid te verkrijgen over het conflict, de kosten en de tijd. Als u wilt dat meerdere arbiters over uw geschil oordelen, dan kunt u tegen bijbetaling wel twee extra arbiters aan uw pakket toevoegen.

Ook de (overheids)rechtbank kan de uitspraak van de arbiter inhoudelijk niet verwerpen of wijzigen. De rechtbank kan een arbitraal vonnis alleen ongeldig verklaren als het vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen duidelijk in strijd zijn met de openbare orde. Bijvoorbeeld als partijen niet allebei voldoende hun standpunt naar voren hebben kunnen brengen of als er geen geldige arbitrageovereenkomst was. De procedure van Out of Court voldoet in principe aan alle wettelijke vereisten.

Moet ik na arbitrage nog naar de rechtbank?

Nee. Het oordeel van de arbiter is een wettelijk geregeld vonnis. Dat vonnis heeft evenveel rechtsgeldigheid als een vonnis van de rechtbank. Na arbitrage bij Out of Court mag een rechter zelfs niet meer oordelen over uw conflict.

Een rechtbank kan wel het vonnis van Out of Court bekrachtigen als u het vonnis ten uitvoer wil leggen en de tegenpartij niet vrijwillig voldoet aan het vonnis. Daarvoor moet u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank Amsterdam. Dat kan Out of Court ook voor u doen.

De rechtbank kan de uitspraak van de arbiter inhoudelijk niet verwerpen of wijzigen. De rechtbank kan een arbitraal vonnis alleen ongeldig verklaren als het vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen duidelijk in strijd zijn met de openbare orde. Bijvoorbeeld als partijen niet allebei voldoende hun standpunt naar voren hebben kunnen brengen of als er geen geldige arbitrageovereenkomst was. De procedure van Out of Court voldoet in principe aan alle wettelijke vereisten.

Waarom heb ik geen advocaat nodig?

In een rechtszaak bij de rechtbank gelden veel procedureregels. De procedureregels bij Out of Court zijn eenvoudig, modern en begrijpelijk.

Een overheidsrechter denkt bovendien niet actief met uw zaak mee. Een overheidsrechter is passief; hij luistert en wacht af wat uw advocaat hem vertelt.

Arbiters van Out of Court denken wél actief met beide partijen mee. Zij helpen u om de juridisch relevante punten uit uw verhaal te halen. Zij kijken ook met u mee hoe u die kunt bewijzen als dat nodig is. Normaal zet een advocaat uw verhaal in een juridisch kader, bij Out of Court doet de arbiter dat. Daardoor heeft u geen advocaat nodig.

Dat heeft veel voordelen. Het scheelt ten eerste in de kosten. Het geschil wordt bovendien niet onnodig verjuridificeerd. Het gesprek vindt niet plaats tussen de rechter en twee advocaten, maar tussen een arbiter en twee partijen. De nadruk ligt daarbij meer op de dialoog dan op de juridische finesses.  Doordat u uw eigen procedure voert en die bovendien begrijpt, bent u meer betrokken bij uw eigen zaak.

Wat zijn de kosten voor het starten van een arbitrage?

Bij Out of Court betaalt u een vaste prijs. De hoogte is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Een pakket is meestal voldoende om een arbitrage volledig te voeren. U kunt tijdens de procedure voor extra opties kiezen, die mogelijk extra kosten. Die kosten staan op de website en zijn dus van tevoren inzichtelijk. Er zijn dus geen extra (onverwachte) kosten.

Kan ik een arbitrage annuleren of stoppen?

U kunt een aangevangen arbitrage stopzetten met instemming van de tegenpartij.

Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak krijg?

U krijgt in ongeveer zes weken uitspraak. Als beide partijen dat willen en de arbiter ermee instemt, kunnen partijen die termijn verkorten.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten.

Als u de inloggegevens kwijt bent of niet meer weet, kunt u contact met ons opnemen. U krijgt dan nieuwe gegevens.

Kosten

Wat zijn de kosten voor het starten van een arbitrage?
Wat kost een bekrachting van het vonnis door de rechter?
Wat zijn de kosten voor het starten van een arbitrage?

Bij Out of Court betaalt u een vaste prijs. De hoogte is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Een pakket is meestal voldoende om een arbitrage volledig te voeren. U kunt tijdens de procedure voor extra opties kiezen, die mogelijk extra kosten. Die kosten staan op de website en zijn dus van tevoren inzichtelijk. Er zijn dus geen extra (onverwachte) kosten.

Wat kost een bekrachting van het vonnis door de rechter?

U kunt de rechtbank verzoeken om het vonnis van de arbiter te bekrachtigen. Dit moet u doen door een verzoekschrift te schrijven aan de rechtbank Amsterdam. Out of Court kan dat verzoek tot bekrachtiging voor u doen voor €400 excl. BTW.

Uw zaak annuleren of stopzetten

Kan ik een arbitragezaak stopzetten?
Kan ik een zaak eenzijdig stopzetten?
Kan ik een arbitragezaak stopzetten?

U kunt een aangevangen arbitrage stopzetten met instemming van de tegenpartij.

Kan ik een zaak eenzijdig stopzetten?

Nee. Als u eenmaal met de tegenpartij heeft afgesproken om het geschil op te lossen door arbitrage, kunt u niet zonder instemming van de tegenpartij de arbitrage stoppen.

Duur

Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak krijg?
Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak krijg?

U krijgt in ongeveer zes weken uitspraak. Als beide partijen de termijn willen verkorten en de arbiter vindt dat goed, kan kunnen partijen de termijn verkorten.

Inloggegevens

Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten?
Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten?

Als u de inloggegevens kwijt bent of niet meer weet, kunt u contact met ons opnemen. U krijgt dan nieuwe gegevens.

Heeft u een andere vraag? Zo kunt u ons bereiken:

Stuur ons een bericht

Bel ons

Menu