IN 4 STAPPEN NAAR EEN VONNIS

Hoe werkt het?
U heeft een conflict met een andere partij, waar u samen niet uitkomt. Maar u wilt het wel snel oplossen. Arbitrage via Out of Court is een snelle en professionele route naar een eerlijke en onafhankelijke oplossing. In 4 stappen heeft u allebei een rechtsgeldig oordeel van een gespecialiseerde arbiter waar u verder mee kunt. Lees ook ons arbitragereglement.

Platform arbitrage

STAP 1: ONLINE OMGEVING

Via de knop AANMELDEN komt u op het aanmeldformulier. Hierop vult u uw bedrijfsgegevens en contactgegevens van de tegenpartij in.

Out of Court belt u en uw tegenpartij voor een intakegesprek.

U en uw tegenpartij ondertekenen digitaal een elektronische arbitrageovereenkomst. Hierin komt u overeen dat u het conflict bij Out of Court via arbitrage oplost. Deze overeenkomst is bindend voor beide partijen. U kunt daarna niet meer naar de rechter omdat u het niet eens bent met het oordeel van de arbiter.

Out of Court opent daarna een beveiligde OutofCourt room op het online platform. U ontvangt daarvoor inlogcodes en moet een wachtwoord instellen.

STAP 2: VIDEOBELLEN

Out of Court plant een gezamenlijke bespreking of een gezamenlijke videoconferentie met beide partijen en de arbiter. Beide partijen vertellen hun kant van het verhaal en wat zij met de arbitrage willen bereiken. De arbiter legt uit wat er gaat gebeuren.

De arbiter bepaalt samen met u wat u precies wilt vorderen van de tegenpartij. Hij zet de vorderingen en eventuele tegenvorderingen op papier en upload die in de OutofCourt room. Dit wordt het kader van de procedure.

De arbiter geeft ook aanwijzingen over wat u moet doen, wat u moet bewijzen en hoe u dat moet bewijzen.

Beide partijen kunnen daarna gedurende vier weken (bij kort geding twee dagen) hun toelichtingen en bewijsmateriaal uploaden in de OutofCourt room. Het geüploade materiaal is voor beide partijen en de arbiter zichtbaar. U kunt daardoor reageren op het materiaal van de tegenpartij.

STAP 3: BESPREKING. FYSIEK / VIDEOBELLEN

Out of Court plant een gezamenlijke bespreking met beide partijen en de arbiter in een vergaderruimte. Op verzoek van de partijen kan dit ook via videobellen. Tijdens deze bespreking mogen beide partijen nog kort (maximaal 20 minuten per partij) hun argumenten toelichten. De arbiter zal verder doen wat hij in het belang van de zaak nodig acht. Hij kan bijvoorbeeld aan beide partijen vragen stellen, getuigen en deskundigen horen (al dan niet onder ede) en met partijen overleggen of zij de zaak willen schikken. Als beide partijen willen dat de zitting via videoconferentie plaatsvindt dan kan dat.

STAP 4: VONNIS

De arbiter doet binnen een week na de zitting (bij kort geding vijf dagen) via een videoboodschap een korte uitspraak in de OutofCourt room. Binnen een week daarna plaatst de arbiter een schriftelijk vonnis in de OutofCourt room. Out of Court zendt beide partijen een origineel van het schriftelijke vonnis per post.

Beide partijen moeten het vonnis geheim houden.

Menu